Upisi

Odaberite jedno od naših zanimanja ako želite:

 • više vremena provoditi u kreativnom radu a ne na klasičnoj nastavi
 • brzo naučiti stručno raditi i steći samostalnost u radu
 • zaposliti se ili otvoriti vlastitu tvrtku-obrt i biti materijalno osigurani i neovisni

MOGUĆNOST NASTAVKA ŠKOLOVANJA?

 • Nakon trogodišnjeg obrazovanja možete nastaviti obrazovanje kao redovni učenici na način da u roku godine dana od dana završetka strukovnog programa koje ste pohađali podnesete zahtjev za nastavak obrazovanja u željenom programu u školi koja provodi taj program. Uspješnim završetkom četverogodišnjeg programa obrazovanja stječe se pravo polaganja državne mature.
 • Postoji i mogućnost direktnog uključivanja u više obrazovanje na veleučilištima.

PREDNOSTI UPISA?

 • Brzo stjecanje praktičnih znanja, mogućnost zapošljavanja Posebno za deficitarna zanimanja (zidar, soboslikar-ličilac, keramičar-oblagač), samostalnost u radu, sloboda i kreativnost, materijalna sigurnost i neovisnost, polaganje majstorskog ispita te mogućnost otvaranja vlastitog obrta.

MOGUĆNOST ZAPOSLENJA?

 • Deficitarna zanimanja su zanimanja za koja na burzi rada nedostaje zaposlenih. Prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje jedno od takvih zanimanja je i zidar, soboslikar-ličilac, keramičar-oblagač.

Potvrda upisa
 
Prilikom potvrde upisa potrebno je donijeti upisnicu potpisanu od strane roditelja i učenika te liječničku svjedodžbu  medicine rada (za zanimanja: zidar, keramičar-oblagač, soboslikar-ličilac, autolakirer i vrtlar) ili potvrdu nadležnog školskog liječnika (za zanimanje cvjećar)

Program Trajanje Obrazovni sektor Potreban dokument Potvrda nadležnog školskog liječnika Liječnička svjedodžba medicine rada
Autolakirer 3 Osobne, usluge zaštite i druge usluge liječnička svjedodžba medicine rada NE DA
Zidar 3 Graditeljstvo i geodezija liječnička svjedodžba medicine rada NE DA
Soboslikar-ličilac 3 Osobne, usluge zaštite i druge usluge liječnička svjedodžba medicine rada NE DA
Cvjećar 3 Poljoprivreda, prehrana i veterina liječnička svjedodžba medicine rada DA NE
Vrtlar 3 Poljoprivreda, prehrana i veterina liječnička svjedodžba medicine rada NE DA
Keramičar-oblagač 3 Graditeljstvo i geodezija liječnička svjedodžba medicine rada NE DA
           

Napomena: Hrvatski zavod za zapošljavanje snosi troškove liječničkog pregleda kod specijaliste medicine rada za zanimanje zidar, soboslikar-ličilac i keramičar-oblagač. Učenici koji se namjeravaju upisati u deficitarna zanimanja moraju podignuti uputnicu u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje PS Rijeka, u Odsjeku za profesionalno usmjeravanje i obrazovanje, odnosno ispostavama HZZ PS Rijeka. Uputnice se izdaju samo tijekom provedbe upisa.
 
Ako u trenutku upisa niste u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu možete dostaviti potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavit ćete školi najkasnije do kraja prvog polugodišta prvog
razreda.
 

Pregledi se mogu obaviti u sljedećim ordinacijama medicine rada

Ustanova za zdravstvenu skrb  PRO-VITA-MEDICINA RADA

Trpimirova 2, Rijeka (učenici s područja Rijeke, Crikvenice, Novog Vinodolskog, Raba, Malog Lošinja i Cresa);

– Ustanova za zdravstvenu skrb ADRIA MEDIC za medicinu rada,

Mirloslava Belušića 9, Pazin, Poslovna jedinica Delnice, Supilova 20, Delnice (učenici s područja Gorskog kotara).

 
Dokumenti koji su uvjet za upis u 1. razred:
 • upisnica
 •  svjedodžba medicine rada ili potvrda nadležnog školskog liječnika
 • Ugovor o naukovanu za strukovnu kvalifikaciju za zanimanja: autolakirer, zidar  i soboslikar-ličilac („plavi“ ugovor) u četiri primjeraka.
 • ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis

Dokumente treba dostaviti u školu :
 • 11.07.2023. g. – od 10 do 14 sati
 • 12.07.2023. g. –  od 14 do 18 sati
 • 13.07.2023. g.  – od 10 do 14 sati

Upisnica  – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u srednju školu na propisani datum.   

Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u srednju školu na propisani datum.           

Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na e-adresu srednje škole ili dolaskom u srednju školu na propisani datum.

Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči srednje škole. 

Dokumenti se mogu donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem na e-adresu srednje škole:

ured@ss-graditeljska-industrijaiobrt-ri.skole.hr

Originalnu dokumentaciju učenika koja se predaje u srednju školu (upisnice i dokumenti koji su uvjet za upis) učenik ili roditelj/skrbnik može donijeti do kraja rujna 2023.

Ako učenik ne dostavi originalnu dokumentaciju, srednja škola se radi daljnjeg postupanja može obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za odgoj i obrazovanje.

 

Ako kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred, dužan ga je donijeti osobno ili dostaviti elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili  opunomoćenik.

Prilikom dostavljanja dokumentacije elektroničkim putem učenik ili roditelj/skrbnik može se izjasniti i o izbornim predmetima te odabiru stranog jezika, kao i o svim posebnostima koje su vama važne za organizaciju nastave u sljedećoj školskoj godini.

Obavještavamo vas da je na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije objavljen Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024.

Priloženi dokumenti:

Natječaj za upis učenika u prvi razred srednje škole u šk.god. 2023.-2024. – Graditeljska škola za industriju i obrt Rijeka

Tekst natječaja upis u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2023. / 2024.

Natječaji za upis u prvi razred srednje škole za školsku godinu 2023. / 2024.