Hrvatska volontira 2024. – Humanitarna akcija prikupljanja namirnica za potrebe Socijalne samoposluge Rijeka