Posjetite nas

Podhumskih žrtava 4, Rijeka

Javite se

051/372-011 099/4735335 Telefax: 051/372-032

Email

ured@ss-graditeljska-industrijaiobrt-ri.skole.hr