Zavolontirani volonteri
PRIKUPLJANJE PVC ČEPOVA

Zavolontirani volonteri – tema:  PRIKUPLJANJE   PVC   ČEPOVA (fotografije  prikupljenih  PVC čepova i onih koji su bačeni u okoliš … ) Potpisane vlastite fotografije poslati na yammer private message iliirena.kha@gmail.com iliviber